Gåvokort som julgåva!

Om du söker efter gåvokort till er personal eller kunder där mottagaren får välja present själv har du kommit till rätt plats. Vi samlar alla Sveriges bästa gåvokort på ett ställe!

Julgåva - 2021 vad gäller?

Ett sätt att som arbetsgivare visa de anställda extra uppskattning är att ge dem en julgåva. Det har blivit mer en regel än undantag numera att ge julgåvor till sin personal.

I pandemins spår har dessutom en särskild coronagåva ökat intresset för gåvokort till anställda. Men vad finns det för skattemässiga regler som man bör känna till? Vilka slags gåvor är egentligen avdragsgilla för ett företag? Huvudregeln är nämligen att gåvor till anställda är skattepliktiga och ska betraktas som en inkomst. Men det finns några undantag för dig som vill uppmuntra din personal! Letar du efter våra köpvillkor? klicka här.

Tillfällig skattefrihet gäller hela 2021 för gåvokort

Reglerna för tillfällig skattefrihet för 2021 trädde i kraft den 1 maj, men gäller för hela året, dvs under perioden 1 januari till 31 december 2021. Dessutom gäller detta utöver de tidigare möjligheterna som funnits att ge skattefria gåvor, som exempelvis julklappar. Den sammantagna summan får både julgåvan och coronagåvan för året kan alltså landa på 2500 kronor inklusive moms per anställd för år 2021. Det finns dock ännu inget beslut om det går att kombinera hela coronagåvan med julgåvor för inkomstår 2021, något som var möjligt förra året med de lägre beloppsgränserna.

Här reder vi ut begreppen och hjälper dig med vilka skatteregler som gäller. Vi tipsar dessutom vilken julklapp som är populärast och enklast att hantera för alla!

Julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva – vad är skillnaden?

Gåvor från en arbetsgivare är skattepliktiga med undantag för julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En förutsättning för att dessa gåvor ska vara skattefria för de anställda är att de är av mindre värde. Gåvornas marknadsvärde inkl moms får inte överstiga det skattepliktiga beloppet som Skatteverket har bestämt. Marknadsvärdet inkluderar moms då man tänker sig att den totala summan är den faktiska utgiften som den anställde själv skulle behöva betala. Gåvan får inte heller lämnas som pengar eller som check, postväxel eller presentkort som kan bytas mot pengar.

Vad för slags beloppsgränser gäller vid gåvor?

De olika varianterna av avdragsgilla gåvor, dvs julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva, får ha olika värde. Beloppsgränserna varierar således beroende vilket ändamål gåvan ska användas till. En viktig sak att tänka på är att en gåva med högre värde blir skattepliktigt från första kronan. Håller du dig däremot inom beloppsgränserna får ett företag lyfta moms och dra av kostnaden för gåvan.

Julgåva

Julgåvan är skattefri för anställda och avdragsgill för arbetsgivaren så länge inte värdet överstiger 500 kronor inkl moms. I värdet räknas inte frakt eller administrativa kostnader in.

Jubileumsgåva

Firar ditt företag 25-årsjubileum eller till och med 50-, 75- eller 100-årsjubileum? Grattis till ett fantastiskt företag! Om du vill fira detta med en jubileumsgåva är denna skattefri upp till 1500 kronor inkl moms. Övriga jubileumstillfällen är dock skattepliktiga.

Minnesgåva

Har en person varit varaktigt anställd en längre tid på ett företag kan du som arbetsgivare ge personen en speciell minnesgåva som är skattefri upp till 15000 kronor inkl moms. Med varaktigt anställd menas att den sammanlagda anställningstiden måste vara minst 6 år. Utöver när en anställd slutar får en arbetsgivare endast ge minnesgåvan vid ett tillfälle.

Minnesgåvans skattefria belopp gäller vid särskilda tillfällen

  • när en anställning upphör,
  • efter en längre tids anställning, minst 20 år,
  • för att fira den anställdes jämna födelsedagar, 50 år och uppåt,
  • när skattefria minnesgåvor ska ges till styrelseledamöter i aktiebolaget.

 

Exempel när man kan ge minnesgåvor

Eftersom skattefria minnesgåvor till varje anställd högst får ges vid två tillfällen från samma arbetsgivare och där ett av tillfällena är tänkt att ges när anställningen upphör, finns det bara ett tillfälle kvar att ge en minnesgåva. Har du till exempel en anställd som varit anställd i 20 år kan du inte ge en skattefri minnesgåva när samma person sedan fyller jämt. En av två gåvor är nämligen förbrukade och om du har tänkt ge samma person ytterligare en gåva när anställningen upphör måste du alltså spara den möjligheten till det tillfället.

Har du däremot en anställd som fyller 50 år, men som inte varit varaktigt anställd mer än 6 år, måste du vänta tills person fyller 60 år innan du kan ge personen en minnesgåva när den fyller jämt.

 

Hela gåvans värde blir skattepliktig om beloppet överskrids

Hela julklappens värde förmånsbeskattas hos den anställde även om värdet på gåvan bara överstiger med en endaste krona. Ett företag för inte heller lyfta moms på kostnaden men blir avdragsgill på samma sätt som lön. Det finns alltså all anledning att hålla sig inom beloppsgränsen för att kunna lyfta momsen och för att slippa betala arbetsgivaravgifter på värdet.

 

Men inte för Coronagåvan

Undantaget från den stränga beloppsgränsen är coronagåvan, där det skattefria beloppet kvarstår även om totalsumman är högre och beloppsgränsen för exempelvis ett gåvokort överskridits. Det överskridande beloppet är förstås inte avdragsgill men denna slags gåva blir i jämförelse med julklappar lite mer flexibel.

 

Tänk på detta vid julgåvor som arbetsgivare

Planerar du som arbetsgivare att ge personalen julklappar i år? Eller till dina kunder? Det spelar stor roll till vilka man riktar gåvan till. Och i vilken bolagsform man driver sitt företag.

 

Alla anställda måste få gåvor men inga kunder

  • Du som arbetsgivare måste ge alla anställda eller en större grupp anställda julgåvor för att skattefrihet ska gälla.
  • Julklappar eller gåvokort till kunder är som regel inte avdragsgilla förutom enklare reklampresenter.

 

Förmånligare med julgåvor till dig själv om du har ett aktiebolag

  • Har du enskild firma får du visserligen ge dina anställda skattefria julgåvor men en julklapp du ger till dig själv är inte skattefri. Du får inte heller göra avdrag för egna personalfester.
  • Är du ensam anställd i ditt aktiebolag får du däremot ta emot en skattefri julgåva.

 

 

Tillfällig skattefrihet för coronagåvor

En extra möjlighet att ge en gåva under coronapandemin har blivit möjlig under förra och nuvarande år. Under 2020 var en gåva från arbetsgivaren motsvarande ett sammantaget värde på 1000 kr per anställd skattebefriat. Det betyder alltså att den anställde inte heller förmånsbeskattas för värdet. Inte heller behöver arbetsgivaren betala sociala avgifter för beloppet. För år 2021 höjdes det tillfälliga skattefria beloppet till 2000 kronor inklusive moms.

 

Gåvan är anpassad för gåvokort

En tanke med den tillfälliga skattefriheten är att anställda ska få gåvan som ett presentkort eller gåvokort som inte kan bytas mot pengar utan mot en vara eller tjänst. Förhoppningen är, oavsett vad ett gåvokort används till, att stärka den ekonomiska återhämtningen.

 

Samma regler som för julgåvan

Precis som en julgåva ska coronagåvan ges till samtliga eller en större grupp av anställda och inte heller ska ett gåvokort kunna bytas mot pengar.

 

 

Du får ge en coronagåva flera gånger under året

Till skillnad mot julgåvor som endast får ges vid ett tillfälle (juletid) kan en ”coronagåva” ges när som helst och vid flera tillfällen under året om man så önskar. Om du vill kan du exempelvis ge en coronagåva på 500 kronor vid fyra tillfällen under 2021. Eller använda hela summan inför sommarledigheterna för att sätta extra guldkant på semestern. Kanske är det till och med ännu bättre att ge ett gåvokort strax efter när semesterutgifterna tärt på privatekonomin? Som du märker finns det stor flexibilitet!

Om du väljer att ge gåvokort med mindre belopp under flera tillfällen bör du vara extra noga med att att märka alla utlägg som just ”coronagåva”.

 

Inte samma regler om du överträder beloppsgränsen

Det finns en till skillnad med coronagåvan. Om du ger bort gåvokort vid jul måste du hålla dig inom beloppsgränsen, annars blir hela beloppet skattepliktigt. Om du däremot råkar överskrida det totala coronabeloppet på 2000 kronor blir skattekonsekvensen annorlunda. Om en gåva är värd mer än 2000 kr så beskattas den del som överskrider 2000 kronor inkl moms. Det överskridande beloppet ska då tas upp som skattepliktigt belopp för den anställde och sociala avgifter betalas av företaget, men i övrigt kvarstår 2000 kronor som ett skattefritt belopp.

 

Penninggåva till ideell organisation

Att skänka penninggåvor till ideella organisationer brukar vara en populär julklapp. Här är det dock viktigt vem som beslutar om att en julgåva ska gå till en ideell organisation och välgörenhet.

 

Skatt om anställd vill ge gåva till välgörenhet

Om du som anställd ber din arbetsgivare att skänka pengar i stället för att själv ta emot en julgåva jämställs hela beloppet som lön och du blir beskattad för summan. Den blir inte heller avdragsgill som lönekostnad eller gåva för arbetsgivaren. Det kan tyckas vara märkligt men det beror på att en sådan gåva då jämställs med kontanter.

 

Skattebefriat om företaget vill skänka till välgörenhet

Däremot beskattas inte du som anställd om det är arbetsgivaren som tar beslutet att skänka pengarna till välgörenhet i stället för att ge alla anställda en julgåva. Då är det nämligen arbetsgivaren som bestämmer och har inflytande över denna gåva och inte du. Arbetsgivaren får däremot inte göra avdrag för julgåvan.

 

Julgåva som gåvokort är skattebefriat

Det här med att en gåva inte får klassas eller omvandlas till kontanter är speciellt viktigt att notera. Det betyder att julgåvor i form av presentkort eller gåvokort där man inte kan byta en gåva mot pengar eller andra kontanta medel är helt skattefria om de andra förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda. Rena pengar klassas som bekant som lön och det förmånsbeskattas man för.

 

Gåvokort är en uppskattad julklapp

Presentkort eller gåvokort som kan lösas in mot varor eller tjänster ligger annars rätt i tiden och har blivit ett populärt sätt för en arbetsgivare att ge personalen en julklapp. Gåvokort är enkelt att beställa och hantera, det finns stora variationer, ett stort utbud och sortiment och du kan ange exakt rätt belopp som passar julgåvans beloppsgräns.

 

Gåvokort för mat och biobiljetter

Man kan anpassa en julklapp helt efter olika människors tycke och smak! Ett vanligt sätt är till exempel att specifikt rikta ett gåvokort mot mat eller biobiljetter. Många matbutiker erbjuder numera gåvokort av olika slag. Man kan också använda gåvokorten för restaurangbesök eller upplevelser.

 

Gåvokort med möjlighet att välja bland flera olika alternativ

Gåvokort kan även erbjuda flexibilitet för personalen att själva välja när och till vad man önskar använda det till. Det säkraste varianten är därför gåvokort där man låter anställda välja mellan olika alternativ inom samma prisgrupp. På så sätt kan julgåvor passa många med olika slags intressen. Ett gåvokort som julklapp kommer då med större sannolikhet att både användas och uppskattas.

 

Gåvokort passar också bra som coronagåva

Förutom att gåvokort är bra julklappar är den särskilda coronagåvan specifikt utformat för att matcha en presentkortslösning eftersom tanken är att man då stödjer en näring som haft det extra ansträngt under åren 2020-2021, dvs under pågående pandemi.

 

Vad gäller för julgåvor till kunder?

Att få gåvokort som julklapp från en leverantör uppskattas förstås också och du som företagare vill säkert visa din uppskattning mot dina kunder precis lika mycket som mot din personal. En gåva vid jul passar extra bra både för svenska och utländska kunder. Företag kan förstås ge bort en julpresent eller ett gåvokort till kunder men denna gåva blir då skattepliktigt.

 

Reklamgåvor är avdragsgilla

Julgåvor till kunder är alltså som regel inte avdragsgilla förutom enklare reklampresenter som är av mindre värde. Dessa produkter ska dessutom ha en direkt anknytning till företagets verksamhet eller handla om enklare reklam- eller presentartikel. Det kan exempelvis vara pennor, handdukar, musmattor eller almanackor med företagets logga på. För att reklamgåvorna ska vara avdragsgilla gäller dessutom att de lämnas till ett större antal kunder.

 

Lägre beloppsgräns för reklamgåvor

Skatteverket anger att avdrag för reklamgåvor kan göras med skäligt belopp. Med det menar de ett belopp på högst 300 kronor eller 300 kronor plus moms. Beloppsgränsen är alltså lägre än andra gåvor och kanske signalerar just det för en enklare form av reklampresent eller profilprodukt? En julgåva till en kund är annars, oavsett skatteregler, ett fint sätt att bekräfta en bra kundrelation.

 

Vissa representationsgåvor är avdragsgilla

En gåva kan också ges vid representation. Representationsgåvor är personlig. Den ska lämnas i omedelbar anslutning till ett representationstillfälle så att utgiften kan kopplas till sammanhanget. Exempel på representationsgåvor kan till exempel vara en chokladask, bok eller blomma.

 

Ännu lägre beloppsgräns för representationsgåvor – eller inte alls

För representationsgåvor får man göra avdrag med 180 kr plus moms. Kostar gåvan mer än så är den överskjutande summan inte avdragsgill.

Skatteverket räknar representationsgåvor som ges vid helger eller personliga högtidsdagar som en personlig generositet och avdrag medges inte. En dyrbar gåva kan till och med bedömas som muta.

 

Kan julbord betraktas som avdragsgill julgåva?

En julfest eller ett julbord tillsammans med personalen är en intern representation och klassas som en skattefri förmån för de anställda. För dig som arbetsgivare är måltider som lunch, middag, supé eller annan förtäring inte avdragsgilla.

 

Förtäring av mindre värde är avdragsgill

Vill du däremot bjuda på förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är dessa däremot avdragsgilla. Då får du max göra avdrag på 60 kronor plus moms och person.

 

Momsen är avdragsgill för representationsmåltiden

Även om avdragsrätten för själva representationsmåltiden inte gäller är däremot momsen för måltiden avdragsgill med max 300 kronor per person. Kostar maten mer än så får du alltså dra av momsen för de första 300 kronorna men inte resten.

 

Kringkostnader och aktiviteter är avdragsgilla

Har du kringkostnader eller aktiviteter är det avdragsgillt med 180 kronor exkl moms per person och tillfälle. Exempel på kringkostnad kan vara hyra för bord och stolar eller utgifter för musikunderhållning. En aktivitet kan exempelvis vara utgifter för teaterbesök.

 

Mer om förtäring till personal

  • Personalfester får inte ordnas mer än två gånger per år för att vara avdragsgilla.
  • Förfriskningar och annan vardaglig förtäring i samband med arbetet klassas annars som personalvårdsförmåner och är skattefria. Som exempel på sådan förtäring är kaffe, te, smörgås, bulle, dvs allt som inte är en hel måltid. En hel måltid är nämligen en skattepliktig förmån.

 

 

Julbord för kunder – Extern representation

Självklart kan du även bjuda kunder på middag inför julen, men då gäller inga avdrag alls. För några år sedan slopades som sagt avdragsrätten för representationsmåltider.

En avdragsgill extern representation ska annars rikta sig till utomstående personer med koppling till företaget och verksamheten och vara ett naturligt led i affärsförhandlingar. Det kan vara utgifter för biljetter till teater, idrottsevenemang eller entréavgifter till olika event.

Du måste kunna uppge syftet med representationen för att upprätthålla eller inleda en affärsförbindelse. Du måste även kunna ange vilka som var med vid representationstillfället.

 

 

Gåva av enklare slag som personalvård

Det finns tillfällen där en gåva av enklare slag och för mindre värde kan vara lämpligt som en del av personalvården. Denna form av gåvor klassas som en personalvårdsförmån och är skattefria. Gåvan är inte förknippad som en direkt ersättning för utfört arbete utan är ett sätt för arbetsgivaren att skapa trivsel i arbetet. Det kan också vara en sedvänja inom det yrke eller en verksamhet som bedrivs. Det kan exempelvis vara tillfällen där du vill ge era anställda en liten bukett blommor när de fyller år eller gifter sig. Kravet är dock att denna personalvårdsförmån ges till alla anställda vid deras födelsedagar eller bröllop.

 

 

Övriga gåvor

Alla andra gåvor räknas som ersättning för utfört arbete och dessa är skattepliktiga för den anställde. Har ni fler frågor är ni välkomna att kontakta oss enligt nedan:

 

Vårt namn säger egentligen allt om oss, vi är specialister på gåvokort! Vi marknadsför de flesta och vanligast förekommande gåvokorten på marknaden för företagspresenter. Sortiment är brett och du hittar enkelt gåvokortet som passar just dina önskemål. Hos oss är det enkelt att beställa julklappen eller presentkort till dina anställda

Kontakta oss

Skriv ett meddelande till oss så hör vi av oss inom kort.